Wskaźniki

W platformie wykorzystano podstawowe i najbardziej uniwersalne wskaźniki, umożliwiające szybkie i efektywne porównanie efektywności działań logistycznych firmy. Definicje wskaźników zostały ustalone i uspójnione przez interdyscyplinarny, nadzorowany przez ILiM i ECR zespół managerów logistyki:

 1. wskaźnik terminowości dostaw [%] – udział liczby dostaw zrealizowanych terminowo w łącznej liczbie dostaw w danym miesiącu.
  Wartość wskaźnika podajemy jako liczbę z zakresu od 0 do 100, do jednego miejsca po przecinku.
 2. wskaźnik stopnia realizacji zamówień [%] – udział ilości jednostek zamówieniowych dostarczonych do Klientów w danym miesiącu do łącznej ilości jednostek zamówionych w tym miesiącu.
  Wartość wskaźnika podajemy jako liczbę z zakresu od 0 do 100, do jednego miejsca po przecinku.
 3. wskaźnik poziomu reklamacji [%] – udział liczby zamówień reklamowanych w danym miesiącu do łącznej liczby zamówień odebranych przez klientów w danym miesiącu (uwzględniane reklamacje ilościowe i/lub jakościowe, nie brane są pod uwagę reklamacje wynikające z aspektów cenowych).
  Wartość wskaźnika podajemy jako liczbę z zakresu od 0 do 100, do jednego miejsca po przecinku.
 4. wskaźnik pokrycia [dni] – stosunek zapasu średniego w danym miesiącu do sprzedaży w tym miesiącu pomnożony przez liczbę dni w danym miesiącu.
  Wartość wskaźnika podajemy jako liczbę naturalną, z ograniczeniem do 1000.
 5. wskaźnik trafności prognoz sprzedaży (dla 1 miesiąca i 3 miesięcy) [%] – udział rzeczywistej wartość sprzedaży w danym miesiącu w wartości prognozy na dany miesiąc.
  Wartość wskaźnika podajemy jako liczbę z zakresu od 0 do 1000, do jednego miejsca po przecinku.