Poufność i bezpieczeństwo danych

Zasady zachowania poufności danych określone zostały w Regulaminie. Każdemu użytkownikowi korzystającemu z platformy prezentowane są wyłącznie dane jego firmy na tle średniej dla branży / grupy towarowej. Dane w raportach prezentowane są tylko w formie zagregowanej, średnia wartość udostępniana jest dopiero po osiągnięciu minimalnej liczby 5 wprowadzonych wartości danego wskaźnika.