Główne zasady korzystania z platformy

  1. Informacje podane w formularzu w charakterystyce przedsiębiorstwa odnośnie branż i grup towarowych przekładają się na układ tabeli do wprowadzania wartości wskaźników, w konsekwencji układ samego raportu.
  2. Wartości wskaźników wprowadzane w danym momencie dotyczą danych za miesiąc poprzedni.
  3. Wskaźniki należy wprowadzać oraz modyfikować do 20 dnia danego miesiąca.
  4. 21 dnia danego miesiąca automatycznie generowany jest raport (raport dostępny w zakładce "Aktualny raport").
  5. Aby umożliwić porównanie wskaźników – powinny być one wprowadzane wg standardowych wzorów i definicji podanych poniżej.
  6. W przypadku nie podania wartości danego wskaźnika, jego wartość średnia również zostanie pominięta w raporcie.
  7. Wszystkie wartości średnie wskaźników generowane są w momencie wprowadzenia co najmniej 5 (pięciu) wartości danego wskaźnika przez różne przedsiębiorstwa w danym miesiącu.